Kế hoạch – Lịch học
Skip portlet Portlet Menu

Thông báo tổ chức học lại học phần chưa đạt yêu cầu khóa 15 (2014-2016) hệ CQ & VLVH

Lịch học học kỳ 2 (2014-2015) - Lớp Chăn nuôi thú y - K15

Lịch học học kỳ 2 - năm học 2013-2014 - Lớp Kế toán DNSX - K14 - Hệ VLVH

Từ ngày 14/4/2014 -> 01/11/2014

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp
học sinh TCCN khoá 12 hệ chính quy đã đủ điều kiện dự thi trong đợt 2
và TCCN khóa 12 (2011-2013) hệ vừa làm vừa học

Thông tin đang cập nhật...

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu