Lịch thi
Skip portlet Portlet Menu

Lịch thi học kỳ II & Lịch thi lần 2,3 - Lớp Chăn nuôi Thú y - Khóa 14 - Hệ VLVH

LỊCH THI TỐT NGHIỆP
ĐỢT 2 CHO HỌC SINH CÁC LỚP TCCN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ ĐỢT 2 CHO HỌC SINH CÁC LỚP TCCN HỆ CHÍNH QUY (ĐỦ ĐKDT VÀ ĐÃ THI LẦN 1 TRONG ĐỢT 2 CỦA HỆ CHÍNH QUY) - KHÓA 12 – NIÊN KHÓA 2011-2013

 

 

 

 

Thông tin đang cập nhật ...

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu