Thành tựu và định hướng
Skip portlet Portlet Menu

Mục tiêu đào tạo của trường là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và các trình độ thấp hơn: 

 
Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu